ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
News
เริ่มแสดง :: 28 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผังบัญชี 3 มิติใหม่ mapGF_Ver.60 (เริ่มใช้ปี งปม 2562)
 
     

สรุปค่าใช้จ่ายและกิจกรรม เริ่มใช้ปี งปม. 2562 สำหรับหน่วยงาน