ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
Thaksin University
  
 
 
 
Executive & Officer
Executive
Administrator Department
Procurement Department
Accounting Department
Finance and Budget Department
 
Administrator Department กลับหน้าหลัก

 
Ms.Kanokporn  
Administrative Officer
Tel. 63-7911
e-mail  
Responsible  Administrative work
     
 
Ms.Natepirom  
Administrative Officer
Tel. 63-7903
e-mail  
Responsible Administrative work