ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.56 ถึงวันที่ 5 ก.ค.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา
 
     

หมดเขต วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

รายละเอียด