ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.56 ถึงวันที่ 30 ก.ค.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง
 
     
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาออกแบบศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก

กำหนดชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงานออกแบบ : 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองเสนองานและเสนอราคา : 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนองาน : 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ห้องฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3944 หรือ 0 7444 3953 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ