ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.56 ถึงวันที่ 6 ก.ย.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557
 
     

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม : 26 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 4 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา : 6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3944 หรือ 0 7431 1885-7 ต่อ 7507 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ