ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 7 ก.ค.58 ถึงวันที่ 10 ก.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ
 
     

 
  หัวข้อข่าว :: ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ

กำหนดการขาย : 10 กรกฎาคม 2558 ณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเริ่มประมูลเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 09.15 น. (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น)

ผู้สนใจ : ติดต่อลงขื่อขอรับเอกสารและดูรายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2558 (ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อภายใน 7900, 7902 เว้นวันหยุดราชการ)

 ประกาศ