ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 8 ก.ค.58 ถึงวันที่ 18 ก.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
     

  หัวข้อข่าว :: ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ มทษ.11/2558  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

 ประกาศ