ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
คลิปสอนการใช้งานระบบสารสนเทศบัญชี3มิติ
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คลิปแนะนำการบันทึกลูกหนี้ประเภทต่างๆ
 
     

สามารถศึกษาการบันทึกลูกหนี้ประเภทต่างๆ ได้แล้ว

-ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบุคลากร  คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการซื้อคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้กองทุนวิจัย คลิกที่นี่

-ลูกหนี้กองทุนสวัสดิการ คลิกที่นี่

-ลูกหนี้ทุนวิจัย-เงินนอก(ตั้งแต่ปี61) คลิกที่นี่