ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
คลิปสอนการใช้งานระบบสารสนเทศบัญชี3มิติ
เริ่มแสดง :: 31 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การทำใบขอนุมัติเบิกแบบแบ่งงวดในระบบบัญชี 3 มิติ