ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565