ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
     
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ติดต่อเรา
แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์
 
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าหลัก
    แผนพัฒนาบุคลากร  
-->  page 1