ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ติดต่อเรา
แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์
 
 
แผนปฏิบัติการ กลับหน้าหลัก
      แผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555
ไม่พบข้อมูล
-->