ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลการติดต่อ
 
ข้อมูลการติดต่อ กลับหน้าหลัก

8 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน วิทยาเขตสงขลา

           ที่อยู่  :  ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

        หมายเลขโทรศัพท์  :  0-7431-7603

        หมายเลขโทรสาร   :  0-7431-7823

8 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน วิทยาเขตพัทลุง

          ที่อยู่  :  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

        หมายเลขโทรศัพท์  :  0-7431-7603

        หมายเลขโทรสาร   :  0-7431-7823

ถาม – ตอบ :    e-mail  tsu-finance@tsu.ac.th

                   Facebook : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

                                                https://www.facebook.com/groups/120771041444882/

                  Line  :

วิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง