TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19)ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
อัตราค่าปรับค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียน 1/2557
เหตุขัดข้อง ไม่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำเสนอแนะการจัดทำ Flow Chart ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในแต่ละภารกิจ ดังนี้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การโอนครุภัณฑ์ในระบบ 3 มิติ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการโอนได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/finance/page.php?idm=2&mid=130


หน้าที่ :