ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                                   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564

                  O22 ประกาศข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

                                   - ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

                  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                                    - เดือนตุลาคม2563

                                    - เดือนพฤศจิกายน2563

                                    - เดือนธันวาคม2563

                                    - เดือนมกราคม2564

                                    - เดือนกุมภาพันธ์2564

                                    - เดือนมีนาคม2564

                                    - เดือนเมษายน 2564

                  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                                    - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล