ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ           

                O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                      - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

                O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

                      - ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

                O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                    เดือน ตุลาคม 2564

                     เดือน พฤศจิกายน 2564

                     เดือน ธันวาคม 2564

                     เดือน มกราคม 2565

                     เดือน กุมภาพันธ์ 2565

                     เดือน มีนาคม 2565

                     - เดือน เมษายน 2565

                     - เดือน พฤษภาคม 2565

                     - เดือน มิถุนายน 2565

                     - เดือน กรกฎาคม 2565

                     - เดือน สิงหาคม 2565

                     - เดือน กันยายน 2565

                O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล