0 7431 7600 tsu-finace@tsu.ac.th

ศึกษาดูงาน ณ ม.ขอนแก่น

รูปภาพโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น